Uroczystości
Uroczystości internackie:
 
Internat- to nie tylko miejsce odpoczynku po ciężkiej i wytężonej pracy w szkole, ale również miejsce zabawy, spotkań, organizacji wielu uroczystości. Przez zabawę można także uczyć i wychowywać dążąc do wszechstronnego rozwoju wychowanka. Dajemy również wzór do naśladowania naszym wychowankom, którzy w przyszłości być może będą również kształcić.
      Głównym zadaniem wychowawców i uczniów jest przygotowanie na te uroczystości części artystycznej, a także dekoracja sali. Wszystko zależy tutaj od pomysłowości i inwencji organizujących daną uroczystość oraz zaangażowania "scenicznego" wychowanków. Jest to dla nas duże wyzwanie, ciężka praca, ale także przyjemność i duża satysfakcja. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia zawodowe i lepiej poznajemy naszych wychowanków. W nowych warunkach i sytuacjach są oni o wiele bardziej swobodni, chętniej angażują się w rozmowę, ujawniają swą pomysłowość i talenty: aktorskie, taneczne, muzyczne, dekoratorskie. W takich okolicznościach zawsze dbamy o to, aby każdy znalazł dla siebie jakąś rolę, oczywiście na miarę swoich możliwości i chęci.
Uroczystości internackie są tą formą pracy wychowawczej, która w sposób bezpośredni upowszechnia dorobek kulturalny. Dostarcza bodźców emocjonalnych i jest źródłem doznań estetycznych. Sprzyja aktywności wychowanków, rozwija ich zdolności i zainteresowania, kształtuje poglądy i przekonania, kształtuje postawy twórcze
i odtwórcze oraz przygotowuje świadomego odbiorcę kultury.
Organizowanie takich imprez polega przede wszystkim na inspirowaniu działania uczniów. Jest to bardzo ważny element pracy wychowawczej. Przebieg większości uroczystości to efekt naszej wspólnej pracy. Wychowankowie Internatu w większości mają uzdolnienia i talenty artystyczne, recytatorskie i wokalne. Imprezy te dowartościowują oraz pozwalają osiągnąć sukces - czyli zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb psychicznych. Staramy się te umiejętności wykorzystywać i rozwijać. Organizacja życia kulturalnego służy też planowemu kształtowaniu w wychowankach kultury osobistej, wyrażającej się w języku, ubiorze, zachowaniu, przestrzeganiu podstawowych form grzecznościowych.
Istotnym warunkiem powodzenia w przygotowaniu i organizacji każdej uroczystości jest uświadomienie uczniom celów i zadań, jakie ma spełnić ta uroczystość, czyli takie zorganizowanie imprezy, aby zainteresowała innych i dała zadowolenie wykonawcom.
Organizując uroczystości dążymy do wszechstronnego rozwoju uczniów. Staramy się stwarzać szczególnie dobre warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Zastosowane propozycje metodyczne i dydaktyczne rozbudzają zainteresowania artystyczne podopiecznych, dając im przez to wiele radości i satysfakcji z pracy i osiągnięć. Są to świadome działania, które prowadzą do lepszej jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej. Poprzez organizację różnorodnych imprez i uroczystości kształtujemy w młodych ludziach wartościowe społecznie postawy, które w przyszłości umożliwią im aktywne uczestnictwo w życiu rodziny, szkoły i środowiska.
Uroczystości organizowane na terenie Internatu długo pozostają w pamięci młodzieży. Są tematem miłych wspomnień.
       Dzięki takim uroczystościom zacieśniamy nie tylko więzi między nami, ale uświadamiamy sobie, że wszystko, co zrobimy i czego nie zrobimy będzie z korzyścią lub stratą dla nas wszystkich- nauczycieli, wychowanków. Tylko od nas zależy, jak to wykorzystamy.
 

 
MOJA PRACA - Bursa Regionalna w Ostrołęce
 
Reklama
 
"Wychowawstwo jest czymś więcej niż zawodem"
 
 
Š 2007 Magda Buraczewska
sprawdź ile dni zostało do wakacji
 
Dodatki na bloga
 
wyszukiwarka
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=