Ustalenie regulaminu grupowego – norm postępowania, sprzyjających integracji grupowej, zapobiegających konfliktom”

Scenariusz

(zajęcia otwarte zintegrowane)

przeprowadzone

w Internacie przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich

w Ostrołęce

 

Osoba prowadząca zajęcia: Pani  A. Sieczak

 

Temat:  „Ustalenie regulaminu grupowego – norm postępowania, sprzyjających integracji grupowej, zapobiegających konfliktom”

 

Cele ogólne:

-          poznanie sposobów współdziałania ze sobą codziennie, co ma bezpośredni wpływ na respektowanie praw człowieka.

Cele szczegółowe:

w zakresie wiedzy:

-          wychowanki rozumieją sposoby w jaki społeczności tworzą reguły i przepisy chroniące prawa ludzi,

-          znają zasady postępowania zapobiegające konfliktom i chroniące prawa człowieka,

-          zapoznają się z problemami pojawiającymi się w grupie i potrafią odpowiedzieć na pytanie: „dlaczego grupy bywają nieudane?”.

w zakresie umiejętności:

-          wychowanka potrafi wymienić normy grupowe i ich przestrzegać,

-          potrafi opracować sposoby unikania problemów i radzenia sobie z nimi.

w zakresie postaw:

-          wychowanka umie współpracować w grupie,

-          dokonać refleksyjnej analizy zachowań własnych i innych ludzi,

-          osiągnąć porozumienie co do podstawowych reguł obowiązujących w grupie.

 

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, dyskusja, analiza przykładowych sytuacji

 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w grupach

 

Środki dydaktyczne: arkusz papieru, mazaki, kartki z przykładowymi opisami sytuacji,

 

 

Przebieg zajęć:

Część wstępna:

1.        Przywitanie uczestników spotkania.

2.        Przedstawienie tematu zajęć.

3.        Wprowadzenie do tematu.

 

Część właściwa:

  1. „Wspólny wyjazd”

Wychowawca prosi dziewczęta aby wyobraziły sobie, że wybierają się z przyjaciółmi na biwak:

Jest wspaniałe miejsce na kemping – polana w lesie niedaleko jeziora z dala od waszego miasta. Wspólnie z przyjaciółmi planowaliście ten wyjazd od kilku tygodni i w końcu nadszedł ten dzień. Po długiej podróży dotarliście na polanę. Zabraliście wszystko co potrzebne jest na takiej wyprawie min. duży namiot, w którym wszyscy będziecie spali. Niedaleko polany jest studnia, z dobrą wodą, możecie też ściąć drzewo i rozpalić ognisko.

Poza tym nie ma innych udogodnień, żadnych reguł, dorosłych ani opiekunów.

Rozstawiacie namiot, pływacie i organizujecie sobie tydzień dobrej zabawy. Jednak pod koniec pierwszego dnia obozowania pojawiają się pewne nieporozumienia o to jak powinien być zorganizowany obóz.

Wszyscy wiecie, że byłoby lepiej ustalić sposób postępowania tak, aby wasza wycieczka się udała. Zwołujecie spotkanie:

 

Proszę aby każda grupa (4 osoby)wyobraziła sobie 2 lub 3 problemy, które mogłyby się pojawić na ich biwaku. Jak mogliby rozwiązać te problemy.

Proszę o zastanowienie się nad następującymi pytaniami:

Jak podejmowaliście decyzje?

Czy ktoś się sprzeciwił?

Czy każdy miał równe prawa w dyskusji?

 

  1. „Na kempingu – opisy sytuacji”

Grupy losują po dwa opisy sytuacji. Podejmują decyzje o tym co należałoby zrobić w przypadku opisanej sytuacji. Tę decyzję przedstawiają pozostałym.

 

SYTUACJE:

 

Sytuacja pierwsza:

Ktoś jest zmuszony do spania przy wejściu do namiotu, który nie zamyka się dokładnie. Nad ranem rzeczy tej osoby wysypują się na mokrą trawę. Narzeka ona, że jej rzeczy zniszczą się. Co robicie?

 

Sytuacja druga:

Ktoś zostawił czajnik na rozpalonym ognisku i poszedł pływać. Czajnik wpadł do ognia i od małych iskier zapalił się róg namiotu. Wszyscy zdaliście sobie sprawę, że macie nierozwiązany problem bezpieczeństwa .

Co robicie?

 

Sytuacja trzecia:

Nabieranie wody ze studni to bardzo nudne zajęcie. Każdy woli pływać niż nabierać wodę. Jeden z was pływając nadweręża sobie ramiona i nie może dźwigać wody. To oznacza, że każdy z was będzie musiał poświęcić więcej czasu na noszenie wody.

Co postanawiacie?

 

Sytuacja czwarta:

Dwie osoby z was palą, reszta nie. Niepalący nie zgadzają się na palenie w namiocie, palący uważają, że powinni móc palić, gdy chcą się zrelaksować.

Co robicie?

 

Sytuacja piąta:

Ktoś  z was ma radio i słucha głośnej muzyki wcześnie rano. Denerwuje to resztę.

Co robicie?

 

 

Sytuacja szósta:

Wszyscy mieszkacie w jednym namiocie, ale nie możecie ustalić jak utrzymać w nim porządek. Niektórzy chcą żeby w namiocie było czysto cały czas, niektórzy nie. To nieporozumienie wpływa na atmosferę na biwaku.

Co robicie?

 

Sytuacja siódma:

Ktoś zniszczył drogą gitarę należącą do innej osoby. Winowajca odmawia zapłacenia za naprawę.

Co robicie?

 

Sytuacja ósma:

Twój znajomy dołącza się do was na parę dni. Ma ze sobą swój namiot, ale nie przestrzega waszych reguł na biwaku.

Co robicie?

 

Sytuacja dziewiąta:

Dwoje z was sądzi, że powinny być przepisy dotyczące picia alkoholu na waszym obozie. Proponują zebranie w celu przedyskutowania tego problemu. Większość z was nie zgadza się na całkowity zakaz picia alkoholu.

Co robicie?

 

 

Dyskusja według następujących pytań:

o        W tym zadaniu chroniliście prawa każdej osoby na biwaku. Co by się stało, gdybyście nie zgodzili się na te reguły, albo gdyby nikt ich nie przestrzegał?

1.

2.

3.

o        Co decyduje o tym, że reguła jest dobra lub nie?

1.

2.

3.

o        Czy powinno się przestrzegać praw nawet gdy są złe?

1.

2.

3.

o        Niektóre reguły i prawa są niepisane np. prawa moralne lub religijne. Dlaczego pewne grupy ludzi przestrzegają tych praw nawet jeżeli nie muszą?

1.

2.

3.

 

 

o        Jaki jest cel stosowania kar? Jakie kary są najbardziej efektywne? Czy mogą przynieść efekt odwrotny od zamierzonego? Czy kara śmierci naprawdę odstrasza od popełnienia zbrodni?

1.

2.

3.

 

Zadanie to jest punktem wyjścia do ułożenia zbioru reguł obowiązujących w pokojach mieszkalnych, pokojach „nauki własnej: itp.

 

  1. „Burza mózgów”

Wychowawca proponuje burzę mózgów na temat nieudanej grupy. Prowadzący wypisuje te cechy na papierze. Należy pamiętać, że chodzi o cechy, a więc o znaki i objawy, a nie przyczyny.

 

 

Uczestnicy mają sobie przypomnieć grupę do której należeli, a której nie udało się osiągnąć zamierzonych celów lub w której popsuły się stosunki między członkami.

-          Grupa dzieli się na 3 osobowe zespoły. Każdy zespół zastanawia się nad kilkoma z wyróżnionych cech, podaje ich przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania i zwalczania.

 

PRZYCZYNY                                SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA

 

 

-          Zespoły przedstawiają wyniki swojej pracy, wymieniając wszystkie podstawowe reguły, które maja przeciwdziałać powstaniu nieudanej grupy, a osoba prowadząca wypisuje je na tablicy. Pozostali członkowie grupy też mogą wyrazić swoją opinię o nich.

Podstawowe reguły (normy) przeciwdziałające powstawaniu nieudanej grupy:

1.

2.

3.

 

 

-          Dyskusja na temat wypisanych reguł.

Czy można je zastosować w odniesieniu do naszej grupy?

Jakie wymienione wcześniej problemy nie zostały uwzględnione w tych regułach?

Lista podstawowych reguł musi zostać zaakceptowana przez wszystkich członków grupy i umieszczona na widocznym miejscu.

 

Zakończenie zajęć:

1.        Podsumowanie zajęć – udzielenie pochwały za zgodną i aktywną pracę, podzielenie się wrażeniami z zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA PRACA - Bursa Regionalna w Ostrołęce
 
Reklama
 
"Wychowawstwo jest czymś więcej niż zawodem"
 
 
Š 2007 Magda Buraczewska
sprawdź ile dni zostało do wakacji
 
Dodatki na bloga
 
wyszukiwarka
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (18 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=